Фитнес залата на хотела е оборудвана с последно поколение
уреди, някои от които разполагат с електронно управление, с помощта на
което се постига максимално натоварване съобразено с индивидуалните цели
на всеки спортуващ.